Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Banestatus

Bane 1 Bane 2 Micro

 

Opdateret 07/03 2014 kl. 17.45
 

Grøn = Banen er åben

Gul = Andet (Se kalender)

Rød = Banen er lukket

 

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Tilmeld dig nyhedsbrev


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Arkiverede Artikler


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Hvad er Licens og Kontingent?

Priser:

Medlemskab af Næstved motorklub MC 2013: 380 kr.
Træningsgebyr medlemmer, mini maxi      50 kr.
Træningsgebyr medlemmer, micro    25 kr.
Træningsgebyr for ikke medlemmer mini maxi   100 kr.
Træningsgebyr for ikke medlemmer micro 50 kr.

 

For licens typer: Tryk Her.

 

Kontingentregler i Næstveds Motorklubs MC-afdeling – for dem med kørelicens.

Formål:

Formålet med disse kontingentregler er at sikre, at ALLE Næstveds Motorklubs aktive kørerlicensindehavere,´hjælper med den praktiske løsning af de opgaver, der knytter sig til det at drive en klub og en motorbane. Således er det fremtidigt ikke kun en "hård kerne" af mennesker, der skal lave alt arbejdet for os andre - DU skal også være med. Hvis vi alle hjælper til og løfter i flok, bliver byrden meget mindre og du får Danmarks bedste motocrossklub.

§ 1

Disse kontingentregler gælder alle kørere i Næstveds Motorklub, der har indløst et MC-kørerlicens. Klubbens almindelige kontingent kr. 380,00 fastholdes indtil næste generalforsamling. Hertil kommer forpligtelser, som anført herefter.

§ 2

Som licenskører skal du fra det år du fylder 15, lægge mindst 20 arbejdstimer i klubben.

F.eks flagpost, arbejde på arbejdsdage, specialopgaver osv. Hvis der er flere licenskørere på samme bopæl (familie = far, mor og børn under 15 år) skal der løses opgaver således: Familien deltager i 20 timer og yderligere deltagende børn under 15 år i 5 timer pr. barn.

Eksempel: Far med søn/datter under 15 år er licenskørere = 25 timer (flere licenskørere i familien)

Eksempel: Far med 2 børn under 15 år er licenskørere = 30 timer (flere licenskørere i familien)

Eksempel: Søn/datter under 15 år er licenskører = 15 timer (en licenskører i familien)

§ 3

Det er ikke afgørende, at det er dig som licenskører, der udfører arbejdet. Et familiemedlem eller anden repræsentant kan gøre det for dig. Det skal dog oplyses ved ifm. arbejdet Dog er du som licenskører ansvarlig for, at arbejdet udføres til klubbens/gruppeformandens tilfredsstillelse.

§ 4

Arbejdet består hovedsagligt i arbejde klubben skal have udført, men der vil også være grupper med faste opgaver som du kan tilmelde dig.

§ 5

Der er mødepligt til de dage og de aktiviteter, du har tilmeldt dig og det er af største vigtighed at du: - MØDER OP og møder til tiden (ellers "lukker ventezonen")

- Sørger for, at din tilstedeværelse registreres hos den ansvarlige fra start til slut

- Respekterer beslutninger og viser hensyn til alle omkring dig Arbejder - og ikke udfylder tiden med "snak". Selvfølgelig skal vi hygge os – bare ikke hele tiden.

Udfører dine opgaver grundigt og samvittighedsfuldt som en god kammerat. Den ansvarlige for dagen noterer ved arbejdsdagens slutning, dine arbejdstimer og om du har levet tilfredsstillende op til dine forpligtelser for dagen.

§ 6

Dette er et forhåbentligt fuldstændigt overflødigt punkt - men vi skriver det for at undgå misforståelser:

Hvis du ikke lever tilfredsstillende op til dine forpligtelser overfor klubben, skal du betale kr. 130,00 for hver manglende arbejdstime, før du kan forny dit DMU licens det efterfølgende år. Du skal vide Danmarks Motor Union støtter op om disse regler og nægtelse af licensudstedelse kan blive aktuelt, hvis licenskøreren er i kontingentrestance til klubben.

§ 7

Ønsker du at "frikøbe" dig for dine forpligtelser, ved at betale ekstra kr. 2.000,00, skal dette gøres forlods sammen med dit kontingent indbetaling. Det vil klubben vise positiv forståelse for - mest fordi du giver besked fra starten og klubben dermed ved besked om hvor mange arbejdstimer, der kan disponeres over.

§ 8

For nye medlemmer, der indløser kørerlicens efter den 1.7 i et kalenderår, eller et indslusningslicens for hele året, arbejder man blot 10 timer.

§ 9

Der vil som udgangspunkt ikke være forplejning på arbejdsdage. Tag derfor selv madpakke med.

§ 10

Disse regler er lavet med gode ønsker og hensigter for alle parter. Reglerne vil løbende blive tilrettet, hvis der opstår uhensigtsmæssigheder. Hvis du får en dårlig oplevelse på en af dine arbejdsdage, så meld tilbage til den ansvarlige på dagen eller til en i bestyrelsen. Vi kan alle sammen forbedre os og lære af vores egne og hinandens fejl.

 

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

NMKM på Facebook

 
 

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

En tur rundt!

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/nmkm.dk/public_html/templates/nmkmc05/html/modules.php on line 39

Sponsore/Partnere